Online Yeminli Tercüme | İDEAL TERCÜME BÜROSU

Online Yeminli Tercüme, son zamanlarda pandemi sürecinde en çok tercih edilen çeviri türü olmuştur. Müşterilerimiz bire bir temasta bulunmak istemedikleri için çoğu işleri gibi çeviri işlerini de temassız, diğer bir deyişle online olarak yürütmek istemektedirler.

Mayıs ayındaki tam kapanma sürecinde Tercüme Büroları maalesef açık değildir. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre “Çeviri Büroları” hizmet verecek olan kurumlar listesine alınmamıştır. Birlikte çalıştığımız noterler ise yarım kapasite ile çalışmaya devam etmektedirler. Bu süre zarfında bize ilettiğiniz noter onaylı olacak çeviri dosyalarınızı en yakın 18 Mayıs 2021 tarihinde teslim edebileceğiz.

Online Yeminli Tercüme

Bu bağlamda biz de verdiğimiz hizmetleri online (çevrimiçi) olarak sürdürüyoruz.

Online yeminli tercüme talepleriniz için hemen bizi arayabilir, WhatsApp ile iletişime geçebilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

Biz, İDEAL Online Yeminli Tercüme Bürosu olarak tüm boyulardaki ve tüm dillerdeki çeviri taleplerinize günün 24 saati cevap vermekten memnuniyet duyacağız.

Online Yeminli Ticari ve Finansal Tercüme

Aşağıdaki belgeler başta olmak üzere tüm ticari ve finansal belgelerinizi titizlikle çevirerek iş akışınızda aksama olmamasını sağlıyoruz:

 • Anlaşma Tercümesi
 • Sözleşme Tercümesi
 • Sertifika Tercümesi
 • Beyanname Tercümesi
 • Bilanço Tercümesi
 • Başvuru Belgeleri Tercümesi
 • Gümrük Beyannamesi, Akreditif, Konşimento, Menşe Şahadetnamesi, Taşıma Senedi, İrsaliye Tercümeleri
 • İhale Şartnamesi Tercümesi
 • İbraname Tercümesi
 • Ticari Formların Tercümeleri
 • Ekstre Tercümesi
 • Manifesto Tercümesi
 • Mali Tabloların Tercümesi
 • Finansal Rapor Tercümesi
 • Poliçe Tercümesi
 • Sigorta Belgeleri Tercümesi
 • Patent Tercümesi
 • Teminat Mektubu, Nevi Değişikliği, Sicil Tasdiknamesi, Şube Açma Belgesi, Faaliyet Belgesi, Kapanış Belgesi, Yetki Belgesi Tercümeleri
 • Ruhsat Tercümesi
 • Teklif Tercümesi
 • Ticari Fatura Tercümesi
 • Proforma Fatura Tercümesi
 • Cüzdan Tercümesi
 • Muhasebe Belgelerinin Tercümeleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Tercümesi
 • Kredi Başvuru Evrakları Tercümesi
 • Kredi Sözleşmesi Tercümesi
 • Gelir Tablosu Tercümesi
 • Vize Başvuru Evrakları Tercümesi
 • Ekspertiz Raporu Tercümesi
 • Faaliyet Raporu, Fizibilite Raporu, Mali Analiz Tercümeleri
 • SSK Hizmet Dökümü Tercümesi
 • Toplantı Notları, Şirket Sunumları, Basın Bülteni, Şirket Bülteni, İş Yazışmaları Tercümeleri
 • Şirket Ana Sözleşmeleri, Vergi Levhaları, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri Tercümeleri

Online Yeminli Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme, ulusal ve uluslararası hukuk konusunda uzman tercümanların üstlenmesi gereken, son derece önem arz eden ve hata kabul etmeyen bir çeviri alanıdır. Bu alanda uzman tercümanlarımız, alanında en az 10 yıllık deneyime sahiptir. Mahkemelerde görev alacak sözlü adli tercümanlar temin etmekle birlikte, aşağıdaki belgeler başta olmak üzere tüm hukuki belgelerinizi büyük bir özenle ve dikkatle çevirerek sürece çözüm sağlıyoruz

 • Başvuru Dilekçesi, Dava Dilekçesi Tercümeleri
 • Kanun ve Yönetmelik Tercümeleri
 • Mahkeme Kararı, Yargıtay Kararı Tercümeleri
 • Pasaport, Kimlik, Sürücü Belgesi vb. Tercümeleri
 • Vekaletname, Kefaletname, Muvafakatname, Taahhütname, İbraname, Beyanname, İhbarname, İhtarname Tercümeleri
 • Evlilik Belgesi, Doğum Belgesi, Ölüm Belgesi, Vasiyetname Tercümeleri
 • Protokol, Mevzuat, Lisans, Patent, Bayilik, Distribütörlük Belgeleri Tercümeleri
 • Şirket Ana Sözleşmesi, Ticaret Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Hisse Alım Sözleşmesi Tercümeleri
 • İstinabe Müzekkeresi Tercümesi
 • Dava Evrakları, Tapu Evrakları Tercümeleri
 • AB Mevzuatı Tercümesi
 • Adli Bilirkişi Raporu Tercümesi

Online Yeminli Akademik Tercüme

Akademik dile ve terminolojiye hâkim tercümanlarımızla akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin çözüm ortağı oluyoruz. Aşağıdaki belgeler başta olmak üzere tüm akademik belgelerinizi büyük bir özenle ve dikkatle çevirerek akademik yaşantınıza profesyonel bir değer katıyoruz:

 • Diploma Tercümesi
 • Transkript Tercümesi
 • Öğrenci Belgesi Tercümesi
 • YÖK Denklik Belgesi Tercümesi
 • Makale Tercümesi
 • Sunum Tercümesi
 • Proje Tercümesi
 • Kurs Belgesi Tercümesi
 • Araştırma Tercümesi
 • Literatür Tercümesi
 • Okul Evrakları Tercümesi

Online Yeminli Teknik Tercüme

Söz konusu teknik çeviri olduğunda terminolojinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Aynı sektörde bulunan farklı firmaların dahi farklı terminolojilere sahip olduklarını sıkça görmekteyiz. Bu nedenle, firmanıza özel bir veri tabanı ve sözlükçe oluşturarak her çevirinizin tutarlı, doğru ve taleplerinize uygun olmasını sağlıyoruz. Denizcilikten inşaata, telekomünikasyondan iletişime, lojistikten enerjiye, makineden ulaşıma çok geniş bir yelpazedeki sektör alanında verdiğimiz çeviri hizmetiyle firmanıza değer katıyor, kendinizi en ideal şekilde ifade etmenizi sağlıyoruz. Aşağıdaki belgeler başta olmak üzere tüm teknik belgelerinizi büyük bir özenle, tutarlı terminoloji bilgisiyle ve sizin ve sektörünüzün ihtiyaçlarını gözeterek çeviriyoruz:

 • Teknik ve İdari Şartname Tercümesi
 • Teknik Resim Tercümesi
 • Program Kılavuzu Tercümesi
 • Teknik Kitapçık Tercümesi
 • Kullanma Kılavuzu Tercümesi
 • Analiz Sertifikası Tercümesi
 • İş Makineleri Tescil Belgesi Tercümesi
 • Ar-Ge Raporu Tercümesi
 • Teknik Yönetmelik Tercümesi
 • TSE Belgesi, CE Belgesi, ISO Belgesi, TÜV Sertifikası Tercümesi
 • Garanti Belgesi Tercümesi
 • Kalite Yönetim Sistemleri Tercümesi

Online Yeminli Tıbbi Tercüme

Sağlık her zaman önceliğimizdir. Tıbbi belgelerin çevirisinde tıp alanında uzman tercümanlar, doktorlar, profesörler, hemşireler, tıp teknisyenleri görev almaktadır. Aşağıdaki belgeler başta olmak üzere tüm tıbbi belgelerinizi, sağlığın önemini bilerek ve yaptığımız çevirinin büyük sorumluluklarını olduğunun farkında olarak çevirmekteyiz:

 • Reçete Tercümesi
 • Sağlık Raporu Tercümesi
 • Doktor Raporu Tercümesi
 • Hastane Raporu Tercümesi
 • Ameliyat Raporu Tercümesi
 • Adli Tıp Raporu Tercümesi
 • Analiz Raporları Tercümesi
 • Hasta Bilgileri ve Raporu Tercümeleri
 • İlaç Katalogları, İlaç Patentleri, İlaç Prospektüsü Tercümeleri
 • Tıbbi Cihaz Tercümesi
 • Tıbbi Araç – Gereç Tercümesi
 • Tıbbi Ürün Patenti Tercümesi
 • Patent Başvurusu Tercümesi
 • Prospektüs Tercümesi
 • Tahlil Sonuçları Tercümesi
 • Tıbbi Belgelerin Tercümeleri

Online Ardıl Çeviri

Fuarlar, ticari görüşmeler, toplantılar, açılışlar, iş yemekleri gibi organizasyonlarda sağladığımız sözlü tercüme hizmetidir.

Ardıl tercümede tercüman herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymaz, uygun bir yerde bulunarak konuşmacının söylediklerini dinler, kısa aralıklarla konuşmacı konuşmasına ara verir, tercüman ise tuttuğu notlardan yardım alarak konuşmacının söylediklerini tercüme eder.

Online Simultane Çeviri

Simultane tercüme hizmeti, toplantılarda, seminerlerde, konferanslarda verdiğimiz ekipmanlı, eş zamanlı sözlü tercüme hizmetidir.

Bu tür organizasyonlarda tercümanlar, simultane tercüme için hazırlanmış özel kabinde yer alır. Bu kabin içerisindeki ekipmanlar sayesinde sahnedeki konuşmacıyı kulaklık aracılığıyla duyar ve kabin içindeki mikrofona eş zamanlı olarak çeviri yaparak dinleyicilerin konuyu anlık olarak takip etmelerini sağlar.

Simultane tercüme zorlayıcı ve yorucu olduğu için bir kabinde en az iki tercümanın bulunması şarttır. Bu tercümanlar belli aralıklarla görev değişimi yaparak bir günde toplamda en fazla altı saat çalışabilmektedirler.

Simultane tercüme genel olarak çok sayıda katılımcının bulunduğu ve birden fazla dilde çeviri gerektiren organizasyonlarda tercih edilir.

İdeal Tercüme, bu büyük organizasyonların iletişimini sağlamanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğinin bilincinde olarak, simultane tercüme alanında en az on senelik tecrübeye sahip tercümanlarla çalışmaktadır.

online yeminli tercüme